Beloiannisz község - χωριό Μπελογιάννης

Beloiannisz

Beloiannisz község
χωριό Μπελογιάννης

Hungary - Fejér megye - 2455 Beloiannisz község

Beloiannisz község Fejér megye keleti részén a Duna mentén helyezkedik el.

A községi tanács 1951-ben alakult a településen, amit hol Görögfalunak, hol Görögfalvának emlegettek.

Beloiannisz - Μπελογιαννης


1952-ben vette fel a település a nagy kommunista hazafi és mártír Nikosz Beloiannisz nevét.

Nikosz Beloiannisz
(1915-1952)


Fokozatosan érte el faluképét a község.

www.2455.hu

Az utcákat a lakosság javaslatai alapján nevezték el.

www.beloiannisz.2455.hu

A községben magyar és görög nyelvû utcatáblák is találhatók.

www.2455.hu

A község szélén az érkezõket köszöntõ tábla is kétnyelvû.

www.2455.hu

A 1960-es években amatõr színjátszó együttes mûködött irodalmi színpaddal.

www.beloiannisz.2455.hu

Görög és macedón írók mûveit állították színpadra többnyire mozgalmi témájú szövegekkel.

www.beloiannisz.2455.hu

A 1960-as években évente 20-25 táncmulatságot szerveztek a kultúrházban. Ez a szám az évek alatt igen lecsökkent.

www.beloiannisz-oldal.hu
A falu fennállásától kezdõdõen mûködik a Görög Népi Táncegyüttes.

www.beloiannisz.2455.hu

Az együttes célja, hogy a fiatalok ne feledjék el saját nemzeti kultúrájukat, ismerkedjenek meg népük táncaival, zenéjével. Ápolják, fejlesszék értékes hagyományaikat.

www.beloiannisz.2455.hu
Beloianniszban egyaránt megemlékeznek a magyar és a görög nemzeti ünnepekrõl.


Beloianniszban egy általános iskola van, a Nikosz Beloiannisz Általános Iskola, amely az Általános Mûvelõdési Központon belül mûködik. 1950-51-ben épült, amikor a falu. Mûködését 1951/1952-es tanévben kezdte meg.

www.beloiannisz.2455.hu

1992-ben felvetõdött Mihail Metropolita, Ausztriai Metropolita Magyarország és Kelet-Európa exarchája részérõl, hogy Beloianniszban templomot építsenek.
Az anyagi fedezetet a krétai származású Konstantinos Dafermos, ausztriai üzletember biztosította.

Szt. Demeter Konstantin és Heléna Ortodox templom - Beloiannisz

1994-ben nagyarányú építkezés kezdõdött a falu régi tûzéptelepének és tûzoltószertárának a helyén. Templom építése kezdõdött a 46 éves településen.

1996. május 2-án testvér-települési nyilatkozatot írt alá Pandelisz Irinakisz, az attikai Ajiosz Dimitriosz, Athén egyik kerületének polgármestere és Vlahopulosz Ziszisz,  Beloiannisz polgármestere.

1996. május 19-én szentelték fel a templomot Szent Demeter Nagyvértanú és Szent Konstantin és Heléna tiszteletére.

Szt. Demeter Konstantin és Heléna Ortodox templom - Beloiannisz

greek